MADDE BAĞIMLILIĞI PROJESİ

SİVEREK?İ VİLAYET YAPMA VE KALKINDIRMA

DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

SİVEREK

 

 MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE PROJESİ

 

-SİGARA

 

-ALKOL

 

VE

 

-UYUŞTURUCU

 

15/12/2006 ? 29/12/2006

 

HAZIRLAYAN: Koçali AYMAZ Siverek?i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı

GSM: 0543 563 3147

 

Adres: Camii Kebir Mahallesi Kızılay İş Hanı Zemin Kat No:4 Siverek

Telefaks: 0414 553 25 60

 E-mail adresi: siverekili22@mynet.com

 

Madde bağımlılığı sitesi:www.siverek.dernegi.com

E-mail adresi: siverekili22@mynet.com

Siverek?i Tanıtan Web Sitesi:www.siverekgenclik.com

 

 

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE PROJESİ

 

 

1.      PROJENİN GEREKÇELERİ:

 

Sigara, alkol ve Uyuşturucu insanların baş belası olup, gençlerle yetişkinlerin sağlığını tehdit etmekte, sağlıksız bireylerden oluşan bir toplum meydana getirmektedir. Dolayısıyla aile  ve ülkelerin ekonomisini  olumsuz yönde etkilemektedir. Sigara , uyuşturucu ve alkolün yaptığı tahribatı kısaca sunmaya çalışırsak;

 

A-SİGARA:

 

Sigara, sadece akciğer kanseri yapmakla kalmayıp, belirlenen her hastalıkta mutlak etkenler arasında daima ilk üç sırada yer almaktadır. Sigara bağımlılığı, diş hastalıklarına, mesane kanserine, kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok hastalığın sebebidir. Ayrıca insan psikolojisini de olumsuz etkileyip, İradesini ele geçirmektedir.

Sigara, Türkiye?de her yıl 104 bin kişinin ölümüne yol açmaktadır. 20 yıl sonra bu sayının yılda 250 bine çıkacağı tahmin edilmektedir. Her gün 300 insanımız sigaradan ölmektedir. Yani her gün bir uçak dolusu vatandaşımızı kaybetmekteyiz. Yine, dünyada her 6 saniyede bir kişi sigaradan dolayı ölmektedir. Vahşi sigara tankı, her yıl Türkiye?de 104 bin vatandaşımızı ezerek öldürmektedir. Birinci ve ikinci dünya savaşlarındaki toplam ölü sayısının 65 milyon olduğunu düşününce, bu yüzyılda  sigaradan ölecek insan sayısı olan 1 milyar insan tüyler ürpertmektedir. Sigara insanlığa karşı savaşan, Hitler ve Mussoloni?den daha korkunç zararlar vermektedir.

Diğer yandan,Türkiye?de her yıl 10 bin kişi pasif içicilikten ölmektedir. Sigara  içmeyen bir eşin sigara içen bir eşten boşanması meşrudur. Çünkü her yıl 4 bin eş, sadece eşinin sigara içmesi yüzünden ölüyor. Sigara, Türkiye?nin ekonomisine doğal zenginliklerine de zarar veriyor. Her yıl 10 milyar Dolar, sigara için harcanıyor. 3 Milyon ağaç ise sigara üretimi için kesiliyor . 

Uyuşturucuya giden bütün yollar sigaradan geçmektedir. 1960?larda  20 olan sigaraya başlama yaşı maalesef 2002?de 11?e inmiştir. Sigara üreticileri gizli reklam yolu ile sigaraya başlama yaşını 9?a indirmek istiyorlar.[1]

Sigara ile Savaşanlar Vakfı?nın yaptığı bir araştırmaya göre, 1993-2003 yılları arasında sadece TEKEL ürünü sigaralardan 66 milyar paket, yani 13 trilyon 200 milyar adet sigara tüketildi. Bunun ekonomik değeri de 30.4 katrilyon liradır. Sigara ile Savaşanlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Şahin Güneş, ?Ülke ekonomisinin düzlüğe çıkması için kaynak arayışları sürerken, 30.4 katrilyon lira duman olup uçtu.? Demektedir.[2] 

 

B- UYUŞTURUCU:

 

UYUŞTURUCUNUN ETKİLERİ

FİZİKİ/ETKİLERİ


Beyin ve Merkezi Sinir sisteminde : Sigaradan ve bütün uyuşturucuların en büyük zararı ve tahribatı beyin ve merkezi sinir sistemi üzerindedir.
Bu sebeple beynin mazrufu olan aklı ve iradeyi işlemez hale getirir. Kişiyi dengeden, normal yaşam ve davranışlardan uzaklaştırırlar.
Beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanı uyuşturuculardır. Bağımlılarda beliren ilk olgu; akıl ve sinir hastalıkları ve arızalarıdır. Delilik, erken bunama, şuur kaybı, uykusuzluk, felçler hezeyan (sayıklama, saçmalama, akıl dışı davranışlar) halüsinasyonlar (vehim, hayal görme, işitme vs. ), zeka ve hafıza kayıpları bunların başında gelmektedir. En kısa ifade ile: uyuşturucular, Akıl hastalıkları, zihni ve ruhi karmaşalara ve kaoslara sebep olmaktadır.

 

 Sindirim Sisteminde: Bulantı, kusma, karın ağrıları, kabızlık, ishal, mide ve bağırsak spazmları, kanama ve yaraları, gastrit, ülser vs. rahatsızlıklara neden olmaktadır.


Karaciğer ve Böbreklerde: Bu zehirlerin organizmadan atılmasında en ağır görev bu organlara düşmekte olup, karaciğer ve böbreklerde büyük arıza ve tıkanmalara, karaciğerde yetersizlik, yağlanma, sertleşmelere (siroz) neden olmaktadır.


Böbreklerde büyük tahribat, albümin, kan ve idrar çoğalması, tıkanmalar, ağır böbrek hastalıkları yine uyuşturucunun neden olduğu başlıca hastalıklardır.

Gözlerde: Işık ve mesafede uyumsuzluk, şaşılık gece körlüğü, göz bebeği büyümesi, küçülmesi, göz adele felci bilinen sonuçlar ve tezahürlerdir.

Solunum Sisteminde: nefes darlığı, öksürük, boğulma hissi, bu yolla kalp sıkışmaları, solunum felçleri ve ölümler bilinen olaylardır.

Kan organlarında: Kan ,insan hayatının en önemli organı olup, uyuşturuculardan büyük zararlar görür. Kansızlık ,kan zehirlenmeleri, kan hücrelerinde şekil ve miktar değişiklikleri, kanın korkulu arızası olan pıhtılaşma ve kangrenler başlıca arızalardır.

Zehirlenme: Uyuşturucuların başta gelen olumsuzluğu zehirlenmeler ve bu yolla gelen ölümlerdir. İlk defa olursa HAD, tekerrür ederse "Müzmin Zehirlenme" adını alır.

SOSYAL ve MADDİ ETKİLERİ


    Sosyal bir varlık olan insanın çevresi ile uyum içinde olması, akıl ve zihin sağlığı ile mümkündür.
    Bu sebeple akli ve zihni hayatın en büyük düşmanı olan uyuşturucular, insanın uyum gücünü zaafa ve iflasa götürmekle onu aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak, yalnızlığa, bunalıma ve hemen ardından da sorumsuz, hipisel (hayvani) bir hayata mahkum eder. Bağımlıyı yaşayan bir ölü haline getirir. (Hip Kültür)
   Bu sebeple, uyuşturucuların, bağımlıya, aile hayatına, doğacak çocuklara, iş hayatına, aile ve ülke ekonomisine, ferdi ne toplumsal ahlaka (namus, iffet, şeref, haysiyet v.s.) verdiği zararlar ifadelere sığdırılamaz.
İntiharların, cinayetlerin, her türlü fuhşiyat, gasp ve anarşinin temelinde uyuşturucu vardır.
İç ve dış düşmanların en tahripkar silahı uyuşturucu ve uyuşturucu salgınlarının itici gücü olan uyuşturucu kültürü (hip kültür) dür. Cemiyetleri inkıraza götüren her türlü maddi ve manevi tahribatın temeldeki sebebidir.
   Ayrıca AİDS, frengi, verem, kanser, kangren ve benzeri bir çok ölümcül hastalığın yayılmasında da en büyük fail uyuşturucular ve bağımlılarıdır.[3]

 

            C-ALKOL:

 

ALKOLİZM NEDİR?

 

Alkolizm çoğunlukla genetik yoldan geçen, biyokimyasal bir bozukluktur. Ancak, yüksek dozda ve çok sık alkol tüketimine bağlı olarak geliştirilen alkol bağımlılığı da yoğunlukla görülmektedir. Bunların yanı sıra psikolojik ve sosyal baskılar hastalığı etkinleştirici sebeplerdir. İleri dönemlerde hastalık, vücudun tüm sistemlerine en çok da kardiovaskular sisteme, sinir sistemine ve karaciğere zarar verir. Ne yazık ki, bu üç bölgedeki tahribat ölümcül sonuçlar doğurur.

 

Alkolizmin Tanımı ve Sebepleri


            Alkolizm, bir kişinin devamlı ve kendisine zarar verecek ölçülerde alkollü içecek almasıyla oluşur. Alkol, fiziksel ve psikolojik zararlarının yanısıra sosyal ve ekonomik açıdan da felaketler doğurur. Alkolizm hastalığının en önemli belirtisi, kişinin sürekli ve çok miktarda alkol alarak bunun sonucunda da davranış değişikliği göstermesidir. Sonunda kişi kendisine hakim olamayacak kadar bağımlı hale gelir ve kendini kaybetmeye başlar. Kişi artık alkolsüz yaşayamayacak hale gelmiştir.

            Genellikle alkolizmin tanımı tanımlayan kişiye göre değişir. En basit anlamda ve en eski tanımı, kronik ve aşırı alkol alınmasıyla oluşan hastalıktır. Bağımlılığın farmakolojik ve psikolojik tanımı, gittikçe artan dozlarda alkol alma isteğidir. Ancak bu tanım da çok yeterli değildir, çünkü alkolizm diğer bağımlılıklara pek benzememektedir. Afyon bağımlıları, gittikçe artan dozlarda ve sonunda öldürücü miktarda madde ihtiyacı duyarlar, ancak alkoliklerin ihtiyaç duyduğu alkol miktarı tek seferde öldürücü olmamaktadır.

Alkolizmi tanımlamak için en belirgin sinyal kişinin davranış şeklidir. Modern tıp; alkolizmi sebebi bilinmeyen, belirgin anatomik işaretleri olmayan ve alkol bağımlılığıyla ortaya çıkan bir hastalık olarak tanımlar. Ayrıca, hem psikolojik hem de fiziksel tıp, alkolizmin bir başka hastalığın, çoğunlukla da psikolojik bir bozukluğun, semptomu olabileceğini söylemektedirler. Bu anlamda, alkolizm, kronik, ilerleyen bir hastalıktır ya da psikolojik veya fiziksel bir başka hastalığın belirtisidir. Hastalığın özeliği alkol bağımlılığıdır ve her alkol kullanımından sonra kişi kontrolünü kaybeder. Alkolizm hastası, fiziksel ya da psikolojik sıkıntısını gidermek için alkol tüketir ve sonunda alkollü içecek tüketimi hastanın fiziksel, zihinsel, sosyal ve ekonomik hayatını engelleyecek boyutlara ulaşır. Bu noktada, hiç şüphesiz, hastalığın en önemli ipucu kişinin alkol yüzünden hayatının engellenmesidir.

            Alkol aldıktan sonra hastanın kontrolünü kaybetmesi, içmeye başladıktan sonra bırakamaması, alkoliğin içmeyi engelleyemediğini göstermektedir. Bir alkolik içmeye başlar, çünkü kendini tutamaz. Alkoliklerin çoğunluğu içtiği zaman kontrolünü kaybeder, ancak tüm hastalıklarda olduğu gibi istisnalar vardır. Bazen bir alkolik, içmeden durabilir, kendi kendine ve çevresine bağımlı olmadığını ispatlamaya çalışır. Bazen daha kontrollü içebilir.

            Alkolizmin bir başka tanımı da, kişinin iç dünyasıyla yada çevresiyle ilgili zor durumlardan kurtulmak için edindiği alkol içme bağımlılığıdır. Bu tanım, alkolizmin bir başka psikolojik ya da fiziksel bozukluğun dışa vurumu olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Kişi alkol almayı öğrenip bu bağımlılığı edindikten sonra, alkolizm esas hastalık haline gelip, esas hastalığı yok etmekte ya da üstünü örtmektedir.

           Görüldüğü üzere, alkolizmin oldukça çok tanımı, türü ve sebebi bulunmaktadır. Hekimler hastanın, hangi gruba dahil bir alkolik olduğunu, onun alkol alma sıklığını ve miktarını, davranış biçimini, alkolizminin ortaya çıkışını, gelişimini yaptıkları testlerle, uyguladıkları anketlerle tespit etmekte ve buna uygun bir tedavi şekli uygulamaktadırlar.[4]

 

1.2. PROJNİN AMACI:

 

        Sigara, uyuşturucu ve alkol  insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyip, ömrünü kısaltan, onları sağlıksız yaşamaya sevk eden, aile ve ülke ekonomilerini çok ağır şekilde olumsuz etkileyen zararlı maddelerdir.

       Bu maddeleri kullanan gençlerle yetişkinlere zararlarını, meydana getirdikleri ağır sonuçları çeşitli etkinliklerle anlatıp bilgilendirmek suretiyle, bırakmaları konusunda yardımcı olmak ve çocuklara da ulaşılarak bilgilenmelerini sağlamak, onları zararlı maddelerden uzak durmaları için aydınlatmaktır.

 

1.3. PROJENİN HEDEF GURUPLARI :

 

Projenin hedef gurupları sigara ve uyuşturucu kullanan ve kullanmadığı halde bunlardan etkilenen kadın, erkek ve çocuklardır.

 

1.4. PROJENİN TEMEL ETKİNLİKLERİ:

 

Sigara ve uyuşturucu ile mücadele haftası kapsamında yapılması planlanan etkinlikler listesi.

 

SIRA

TEMEL ETKİNLİKLER

01

Konu ile ilgili,  liselerde kompozisyon yarışmalarının düzenlenmesi ve dereceye girenlere çeşitli hediyelerin verilmesi

02

Resmi kurumlara, kahvelere,panolara köy ilköğretim okullarına muhtarlıklara ve camilere afiş asılması

03

El ilanlarının hazırlanıp kentte ve köyde dağıtılması

04

Mesainin on beş günü Meslek Yüksek Okulu, Liseler ve İlk Öğretim Okulları öğrencilerine yönelik CD sunumlarının yapılması.

05

On beş gece İlçe kahvehanelerinde halka yönelik CD izletilmesi ve sunumlar.

06

Cumartesi günü Endüstri Meslek Lisesi  salonda  panel düzenlenmesi.

07

Sigara, Alkol ve uyuşturucu konularında lise öğrencileri tarafından panel  düzenlenmesi.

08

Babası madde bağımlısı olan öğrencilerin babalarına mektup yazarak okul idarelerine vermeleri ve okul idareleri tarafından ailelerine PTT ile gönderilmesi.

09

Sigara, alkol ve uyuşturucunun dini açıdan sonuçlarının ve ailelerlin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamanın dışında görevlerinin olduğu ve bu görevin öğrencilerle yakından ilgilenmek olduğunun Siverek Müftülüğü tarafından hutbelerde ve vaazlarda vatandaşlara anlatılması.

 

1.5.  PROJENİN HEDEFLERİ:

 

Projenin hedefleri;

*  İnsanlığın baş düşmanı olan sigara, uyuşturucu ve alkol kullanan gençleri ve yetişkinleri bu konularda bilgilendirerek bağımlılıktan kurtulmalarına katkıda bulunmak .

* Gençleri, tehlikeli ve sağlığı olumsuz yönden etkileyen bu zararlı ve bağımlılık yapan maddeler hakkında bilinçlendirerek, onları bu maddeleri kullanmamaya ikna etmek.

* Bu zararlı madde bağımlılığından korunarak sağlıklı birey ve sağlıklı toplum oluşturmanın yararlarını anlatmak.

* Sigara, uyuşturucu ve alkol kullanmamakla aile ve ülke ekonomisine sunulan önemli katkıları anlatmak başlıca hedeflerimizdir.

 

2.       PROJENİN ORTAKLARI:

 

SIRA

ORTAKLAR

01

Siverek Kaymakamlığı

02

Siverek Belediye Başkanlığı

03

Siverek Sivil Toplum Platformu Yürütme Kurulu

 

2.1.    ORTAKLARIN PROJEDEKİ ETKİNLİKLERİ:

 

* Uygun görüşle projede gerekli tadilatları yapabilir. Kesinleştirilmesinde  etkili olurlar.

* Ortaklar projenin finansmanından uygulamasına kadar her türlü etkili çalışmayı yapabilirler.

* Projenin başarılı şekilde uygulanması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için gönüllü kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilirler.

* Proje ile arzulanan sonucu elde edebilmek için uygun görüldüğünde alt komite kurabilirler.

*Projenin giderlerini karşılamak için ortakların sponsor bulmaları veya finansmanı ortaklar tarafından karşılanır.

*Ortaklardan Siverek STK Platformu Yürütme Kurulu Proje koordinasyonu ve sekreteryasını yürütür.

 

2.2.  PROJENİN UYGULAMA  EKİBİ:

 

(1 Numaralı Tablo)

 

01

Mehmet Kucaklı

Belediye Başkan Yardımcısı

02

M. Şükrü Dolaş

Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli

03

Mehmet Sezgin

      ?           ?              ?          ?           ?       

04

Hasan Baydilli

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü

05

7 STK temsilcisi

Siverek STK Platformu Yürütme Kurulu üyeleri

06

Banu Baysan

Pisikoloğ Sağlık Gruğ Başkanlığı

07

Nadire Memioğlu

Doktor Sağlık Grup Başkanlığı

08

Mehmet Baykan

Milli Eğitim Şube Müdürü

09

Hüseyin Demirbağ

Siverek Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı

10

Ekrem AKMAN

Siverek Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardımcısı

11

İbrahim Konal

Rehber Öğretmen Mustafa Kemal Lisesi Öğretmeni

12

Şükran BALPETEK

Gazi Paşa İlköğretm Okulu Resim Öğretmeni

13

Ali DİNÇ

İsmet Paşa İlköğretim Okulu Resim Öğretmeni

14

Cuma ÇOBANLI

Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni

15

Abdurrahman TOKYÜREK

Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni

 

(2 Numaralı Tablo)

SIRA

YARDIMLARI İSTENECEK BİLİM ADAMLARIMIZ

001

Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi

002

Prof. Dr. Zuhal Karahan Kara

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi

03

Dr. Mahmut Ortakaya

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

04

Dr. Adem Avcıkıran

Diyarbakır Göğüs Hastanesi Baş Tabip Yardımcısı

 

                             (3 Numaralı Tablo)

SIRA

DESTEĞİ İSTENECEK MEDYA TEMSİLCİLERİ

ADI Ve SOYADI                   

GÖREVİ

01

Mehmet GÜYÜÇ

İrfan Gazete ve Matbaası Sahibi

02

Hasan BAYDİLLİ

TRT Siverek Muhabiri

03

Osman ÜTLÜ

Siverek Medya Grubu

04

Deniz Uğurlu ve Ramazan Benzer

Siverekgenclik web sitesi sahipleri

05

TRT Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

 

2.3.TOPLAM PROJE SÜRESİ:

 

Proje süresi 15/12/2006 Cuma günü başlayıp 29/12/2006 Cuma günü sona erecektir. Süre 15 gündür.

 

2.4.            ETKİNLİKLERİN ZAMANLAMASI:

 

(TABLO : 1)

ÖĞENCİLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Görevli

Uzmanlar

 

 

Ferat DALAMAN

İbrahim KONAL

1. GÜN

 

15/12/2006

CUMA

 

 

 

14 : 00

 

 

Endüstri Meslek Lisesi salonu

 

 

Siverek Lisesi Öğrencileri

Ferat DALAMAN

Psk.Banu BAYSAN

2.GÜN

18/12/2006

PAZARTESİ

 

 

      14 : 00

 

Endüstri Meslek Lisesi salonu

Mustafa Kemal Lisesi Öğrencileri

Ferat DALAMAN

Psk.Banu BAYSAN

Dr. Banu ASLAN

3. GÜN

19/12/2006

SALI

 

 

14 : 00

 

Endüstri Meslek Lisesi salonu

 

Endüstri Meslek Lisesi

Sağlık Meslek Liseleri

Ferat DALAMAN

Dr.Banu BAYSAN

Dr.Banu ASLAN

İbrahim KONAL

4. GÜN

 

20/12/2006

ÇARŞAMBA

 

 

 

14 : 00

 

Endüstri Meslek Lisesi salonu

PANEL

Tüm Yöneticiler

Halk

OkullarıTemsilen Öğrenciler

Ferat DALAMAN

İbrahim KONAL

5. GÜN

21/12/2006

PEŞEMBE

 

14 : 00

Endüstri Meslek Lisesi salonu

 

Dumlupınar İlköğretim Okulu

Ferat DALAMAN

Dr.Banu ASLAN

6. GÜN

22/12/2006

CUMA

 

 

14 : 00

 

Endüstri Meslek Lisesi salonu

 

Gazipaşa İlköğretim Okulu

Ferat DALAMAN

Gökhan ÖZASLAN        *

7. GÜN

2

']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();