ŞİRE ÜZÜMÜ FESTİVAL PROJESİ

 

SİVEREK BELEDİYESİ

KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞI

İÇİN HAZIRLANAN

 

 

SİVEREK 5. ŞİRE ÜZÜMÜ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ PROJESİ

 

 2005

 

HAZIRLAYAN:Koçali AYMAZ

Siverek?i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı

TELEFON: 0414 553 25 60 GSM: 0543 563 31 47

E-posta adresi: siverekili22@mynet.com

 

 SİVEREK BELEDİYESİ KENTİ KONSEYİ İÇİN HAZIRLANAN

SİVEREK ŞİRE ÜZÜMÜ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ PROJESİ

 

İÇİNDEKİLER

 

SAHİFE

MADDE

K      O      N      U

1

 

Kapak

2

 

İçindekiler

3

1.

Giriş

3

1.1.

Projenin Gerekçeleri

3

1.2.

Projenin Amacı

4

1.3.

Projenin Hedef Grupları

4

1.4.

Projenin Hedefleri

4

1.5

Projenin Temel Etkinlikleri

4

2.

Projenin Ortakları

5

2.1

Ortakların Projedeki Etkinlikleri

5

2.2.

Projenin Uygulama Ekibi

6

2.3.

Toplam Proje Süresi

6

2.4.

Projenin adı ve uygulama yeri

6

2.5.

Etkinliklerin Yeri ve Zamanlaması

6

3.

 Projenin Hedef Gruplar Üzerindeki Beklenen Etkisi

7

3.1.

İzleme ve Değerlendirme

7

3.2.

Yayınlar ve Diğer Proje Ürünleri

7

4.

Projenin Bütçesi ve Paylaşım

8

 

5.

Sonuç

 SİVEREK BELEDİYESİ KENT KONSEYİ  BAŞKANLIĞINA

 

SİVEREK ŞİRE ÜZÜMÜ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

PROJESİ

 

1. GİRİŞ

 

         Siverek Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa ile Diyarbakır karayolu üzerinde, insanlık tarihi kadar eski olan, bir çok medeniyetleri sinesinde barındırmış, tarihte sancaklık, eyaletlik ve vilayetlik gibi idari görevleri yapmış olup 1926 yılında Teşkilatı Mülkiye Kanunun ile ilçe yapılarak Urfa?ya bağlandıktan sonra sürekli sermaye ve beyin göçüne maruz bırakılarak ihmal edilen önemli hinterlanda sahip bir kenttir.

         2000 Genel Nüfus sayımına göre kent nüfusu 126.820, köy nüfusu 97.282, toplan nüfus 224.102 dir.

            Kentimiz 21 mahalleye, 7 bucağa, 118 köy ve 515 mezraya sahip önemli bir kent olmakla beraber yeterli tanıtım yapılamadığından geri kalmasına sebep olunmuştur.

            Kentimizin temel gelir kaynağı, tarım ve hayvancılık ağırlıklıdır.  Siverek Organize Sanayi Bölgesi 1998 yılından günümüze kadar gerçekleştirilemediğinden sanayi yok denecek kadar az ve cılız olup ticaret çok yetersizdir. Yabancı sermaye ile yabancı giriş ve çıkışı olmadığından ticaret çok az ve yetersizdir.

            Bütün olumsuzluklara rağmen kentimizin insanlarının özel çabaları sonucunda bazı fiziki gelişmeler olmakla beraber devlet desteğinden yoksun bırakılması sonucunda istenen ve arzulanan sonuca ulaşılamamıştır.

            Tarihten günümüze kadar kent merkezinin çevresi  bağlarla donatılmıştır.2001 verilerine göre 2050 dekar arazide bağcılık yapılmaktadır. Son yıllarda kentimizde meydana gelen önemli yapılaşma sonucunda imara açılan arazilerin büyük bölümü bağ alanlarından meydana gelmesi , bağlara mercimek ekilmesi ve bağlarda meydana gelen hastalıklar sonucunda yenilenmemesi gibi nedenlerden bağcılığımız gerilemiştir.

            İş sahalarının olmayışı nedeni ile her yıl Nisan- Mayıs aylarında tarım işçisi olarak Adana- Aydın gibi illere ailece aşağı yukarı 30 bin kişi geçimini temin etmek amacı ile tarlalarda çalışmak üzere gitmektedirler.

           

1.1. PROJENİN GEREKÇELERİ

 

            Ekonomik yönden istenen ve arzulanan gelişmelerin meydana gelmesi için bağcılığın canlandırılarak üreticilere ekonomik katkı sağlayarak hayat standartlarının yükseltilmesi, büyük kentlerdeki Siverekli aydınlarımızla iş adamlarımızın yanında yabancı yatırımcıların Siverek?e gelmelerine zemin hazırlayarak ticaretimize ve kent tanıtımına katkı sunmasının yanında sanayi yatırımına zemin hazırlanması, sosyal dayanışma ve kaynaşmanın meydana getirmesi gibi önemli nedenlerden dolayı Siverek?te ? SİVEREK ŞİRE ÜZÜMÜ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ? nin düzenlenmesine şiddetle ihtiyaç olduğu açıktır.

 

1.2.          PROJENİN AMACI

 

Bu projenin amacı, yavaş, yavaş yok olmaya yüz tutmuş ve kültürümüzün önemli bir parçası olan, yıllarca bir çok ailenin tek geçim kaynağı durumunda bulunan bağcılığımızın öneminin halkımıza ve idarecilere anlatılmasına, bağcılarımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yoluyla hasta ve yaşlı olan bağların yenilenmesine, büyük kentlerden ve çevre kentlerden Siverek?e gelen hemşehrilerimizle misafirlerimize Siverek?i sevdirerek kentimizde ticari alış veriş ve yatırım yapmalarına zemin hazırlamak, iki gün de olsa halkın eğlenmesine, stres atmasına, sosyal dayanışma ve kaynaşma zeminin oluşmasına, bağcılığın gelişmesine ve ticaretin canlanmasına katkı sunmaktır.

 

1.3.         PROJENİN HEDEF GRUPLARI

 

·         Bağcılıkla iştigal eden üreticiler.

·         Siverek?te ki esnaf ve tacirler.

·         Siverekli  hanımlar,

·         Siverek?te yaşayan vatandaşlar,

·         Siverek gençliği,

 

1.4.   PROJENİN HEDEFLERİ

 

·         Bağcılık konusunda üretim yapan üreticilerin daha fazla gelir elde etmelerine ve bitmek üzere olan bağcılığın canlandırılması için üreticileri bilgilendirilerek katkı sunmak.

·         Siverek?in mahalli yemeklerinin tanıtılması.

·         Kentimizdeki ticaretin canlanması ve sanayileşmenin gerçekleştirilmesi için Siverekli ve yabancı yatırımcıların gelmesine için katkı sunmak.

·         Siverek?te ki insanlarımızın üç gün de olsa bir araya gelerek bilgilenmek, eğlenmek, sosyal dayanışma ve kaynaşma ortamını oluşturmak.

 

1.5.         PROJENİN TEMEL ETKİNLİKLERİ

 

Faaliyetlerimiz şunlardan oluşmaktadır;

·         Festival kortejinin yürüyüşü.

·         Şire üzümü Kültür ve Sanat Festivalinin yapılması.

·         Çeşitli ticari sektörlerden oluşan fuarın düzenlenmesi.

·         Şire üzümü yarışmasının yapılması.

·         Mahalli yemek yarışmasının yapılması.

·         Bağcılık konulu panelin düzenlenmesi.

·         Şiir dinletisi.

·         Konser düzenlenmesi.

 

 

2. PROJENİN ORTAKLARI

 

Projenin ortakları, Projenin sahibi SİVEREK BELEDİYE VAŞKANLIĞI olup ortakları da SİVEREK KENT KONSEYİ üyeleridir.

KENT KONSEYİ ÜYELERİ;

 

UNVANI

TEMSİLCİNİN ADI VE SOYADI

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

06

 

 

07

 

 

08

 

 

09

 

 

10

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ  KURUMLARIN DESTEKLERİ TALEP EDİLİR;

·         Siverek Kaymakamlık Makamı.

·         İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.

·         İlçe Tarım Müdürlüğü.

·         Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü.

·         Üniversiteler.

·         Siverekli aydınlarla iş adamları.

·         Medya.

 

2.1.         ORTAKLARIN PROJEDEKİ ETKİNLİKLERİ

 

Proje sahibi BELEDİYE BAŞKANLIĞI  ile KENT KONSEYİ ÜYELERİ projenin uygulamasında ve bütçesinin temininden sorunludurlar.

 

2.2. PROJENİN UYGULAMA EKİBİ

 

            Projenin uygulamasından SİVEREK SİVİL TOPLUM GİRİŞİMİ sorumlu olup, aşağıdaki  kurumlardan gönüllü olarak yararlanılabilir.

·         Siverek Kaymakamlığı

·         Siverek Belediye Başkanlığı

·         İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

·         Tarım il ve ilçe müdürlüğü,

·         Harran Üniversitesi Rektörlüğü ve Siverek Meslek Yüksek Okulu müdürlüğü,

·         Dicle Üniversitesi Rektörlüğü.

·         Siverekli bağcılar.

·         Siverekli hanımlar.

.

 

 2.3. TOPLAM PROJE SÜRESİ

            Projenin toplam süresi 3 (üç) gündür.

 

2.4. PROJENİN ADI VE UYGULAMA YERİ

 

            Projenin adı ?SİVEREK 5. ŞİRE ÜZÜMÜ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ? Projesi olup uygulanma alanı SİVEREK kent merkezidir.

 

2.5. ETKİNLİKLERİN YERİ VE ZAMANLAMASI

 

 

ETKİNLİĞİN ADI

TARİH/SAAT

YERİ

01

Festival kortejinin yürüyüşü

02/10/2005 / 09.00

ATATÜRK ANITI ÖNÜ

02

Fuar açılışı

02/10/2005 / 10.00

BELEDİYENİN TAHSİS EDECEĞİ YERDE

03

Şire Üzümü Yarışması ve kerge yapımı

02/l0/2005 / 10.30

BELEDİYENİN TAHSİS EDECEĞİ ALANDA

04

Mahalli Yemek Yarışması

02/10/2005 / 12.00

BELEDİYE LOKALİ

05

Kent gezisi

02/10/2005 / 14.30

KALE, FERİBOT, TAKORAN ve NARLIKAYA KÖYLERİ

06

Mahalli Halk müziği konseri

02/10/2005 / 20.30

KAPALI SPOR SALONU

07

Bağcılık paneli

03/10/2005 / 10.00

METEM SALONU

08

Şiir dinletisi

03/10/2005 / 14.00

METEM SALONU

09

Ş.Urfa?lı sanatçılarla konser

03/10/2005 / 20.30

MEHMETCİK İLKÖĞRETİM OKULU SALONUN

10

İş adamları ve aydınlarımızla Siverek?in gelişmesi için neler yapılabileceğine ilişkin toplantı

04/10/2005 / 10.00

TİCARET ve SANAYİ ODASI SALONU

 

3. PROJENİN HEDEF GRUPLAR ÜZERİNDEKİ BEKLENEN ETKİSİ

 

·         Siverek?te ki bağcıların bilgilenmesi, bilinçlenmesinin yanında Siverek halkının bağcılarımızın yanında olduğunu gösterip onları motive ederek  bağcılığa daha fazla önem verilmesine katkı sunulması.

·         Siverek?te ticaretin çeşitlenerek canlanmasının sanayileşmenin de gerçekleşmesi için  aydın ve iş adamlarımızın büyük şehirlerden Siverek?e  gelmelerinin alt yapısını oluşturmak.

·         Kentimiz kültürüne ve sosyal yaşamına bir canlılığın gelmesi için birlikte çalışmak suretiyle güzel bir örnek oluşturmak.

·         Üç gün de olsa insanlarımızı bir araya getirerek birlikte eğlenmeyi, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı meydana getirerek kaynaşmayı aşılamak.

 

Bu çalışmalar yapılırken, insanlarımız bir çok konularda bilgilenecek ve bilinçlenecek, bağcılığın ve ticaretimizin canlanmasına sanayileşme konusunda güç birliği yaparak katkı sunulurken insanlarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlikle birlikte kaynaşmanın temeli atılmış  nitelikli üç gün birlikte yaşanmış olacaktır.

 

3.1.  İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

SİVEREK SİVİL TOPLUM GİRİŞİMİ, yürütülen proje etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesinden sorumludur.

            SİVEREK SİVİL TIPLUM GİRİŞİMİ , etkinlikler  bittikten sonra  faaliyet raporları hazırlayarak durum değerlendirmesi yaparak Siverek kamuoyuna ve projeye hizmet eden ve finansman sağlayan kişi ve kurumlara gerekli açıklamayı yapacaktır.

 

3.2. YAYINLAR VE DİĞER PROJE ÜRÜNLERİ

 

01

Etkinliklerle ilgili Afişler basılacak , kentin önemli yerlerine ve işyerlerine asılacaktır.

02

Pankartlar  yazılarak kentin belli yerlerine ve salonlara asılacaktır.

03

Kokartlar basılacaktır

04

Kamera çekimleri yapılacaktır.

05

Fotoğraf çekimleri yapılacaktır.

06

Web sitesi yapılacaktır.

07

Yerel gazetelerde yer alması için çalışılacaktır.

08

Ulusal Medyada yer alması için çalışılacaktır.

09

Davetiyeler basılarak misafirlere gönderilecektir.

10

Yarışmalar  düzenlenecektir.

11

Panel düzenlenecektir.

12

Fuar düzenlenecektir.

13

İki gün boyunca kentte davul ve zurna çalınacak ve halaylar çekilecektir.

14

Festival korteji yürüyüş yapacaktır.

15

Flamalar basılacaktır.

16

Rozet basılacaktır

17

Büyük şehirlerden gelecek aydın ve iş adamlarımızla Siverek?in gelişmesi ve yatırım yapılması için toplantı yapılacaktır.

 

 

4. PROJENİN BÜTÇESİ VE PAYLAŞIM

 

                Projenin sahibi SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile KENT KONSEYİ ÜYELERİ tarafından  sponsorlar bulunacak, fuard