GAP VE AB SÜRECİNDE STK'LERİN YERİ VE ÖNEMİ PROJESİ

GAP PROJESİ İLE AB SÜRECİNDE STK YERİ VE ÖNEMİ PROJESİ 

1. GİRİŞ

 

          Şanlıurfa ili ile ilçelerinin tarihte ve günümüzde  bölgesinde ve ülkemizde çok önemli bir il olmasının temelinde , köklü bir tarihi geçmişe ve yüksek kültür ile yetişmiş insanların çokluğunun yanında aydın, nitelikli sanatçılar, iş adamları, bilim adamları, generaller ve yüksek bürokratlar yetiştirerek iline, bölgesine ve ülkesine hizmet ederek kendisini ispat etmiştir.

          Bu proje 2 önemli konu hakkında halkı ve Sivil Toplum Kuruluşlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek üzere hazırlanmıştır.

          1. Bölgemizde 1984 yılında Günel Doğu Anadolu (GAP) projesinin uygulanmasına başlanması ile önemli gelişmeler meydana gelmiştir. GAp projesi konusunda halkın yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi.

           2. Ülkemizin Avrupa Birliğine (AB) girmeye çalışması sonucunda AB ile görüşmelerin başlamasından sonra AB konusunda halkın ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi.

           a. AB sürecinde STK?lerin yeri ve önemi konusunda da halkın ve STK?lerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

          BU PROJENİN SİVEREK?TE UYGULANMASINDAKİ AMAÇ:

         Siverek tarihine bakıldığında çok sayıda eğitimli iş adamları, sanatçılar, bilim adamları ve yüksek bürokratlar yetiştirdiği görülecektir.SİVEREK 1926 yılında çıkarılan bir kanunla ilçe yapılması sonucunda bu kadar önemli bir potansiyele sahip tarihi SİVEREK ilinin ilçe yapılaması kentimize ve ülkemize de büyük zararlar vermiştir.

        SİVEREK, günümüzde 7 bucağa, 124 köy muhtarlığına, 400 civarında mezraya, 21 mahalleye sahiptir. Siverek?in nüfusu 2000 genel nüfus sayımında, kent nüfusu 126.800 , köy nüfusu 94.635 olmak üzere toplam nüfusu 221.435 tir.

          31/12/2005 tarihi sonu itibariyle kent nüfusumuz 158.354, köy nüfusunuz 118.200, toplam nüfusumuz ise 276.554 olmuştur.

         Bu nüfusla  SİVEREK mevcut illerin 49?undan, mevcut ülkelerin 32 sinden  ve 55 ülkenin başkentinden büyük olduğu gibi 4314 km2 lik yüzölçümü ile de Karaman, Mersin ve Van illerinin merkez yüzölçümlerinin dışında bütün illerin merkez yüz ölçümlerinden büyüktür.

            Siverek?in toplam seçmen sayısı ise 83.319?dir.

            Bu kadar önemli bir kentin ilçe idaresi ile idare edilmesi sonucunda, sosyal,kültürel, sanatsal , bölgede ve ülkemizdeki gelişmeler, sınai ve altyapı yatırımları ile bilgilendirme etkinlikleri gibi konularda ihmal edilerek geri bırakan ülkeye hizmet ettiklerini sanan liderlerin bu vebalden kurtulmalarının mümkün olmadığını düşünüyoruz.

           Bu duygu ve düşüncelerle de tarihi Siverek ilinin insanlarının her türlü bilgilenmeye ve bilinçlenmeye de şiddete ihtiyaç olduğu düşüncesiyle bu proje hazırlanmıştır.

           1.1. PROJENİN GEREKÇELERİ

          Giriş bölümünde arz etmeye çalıştığımız nedenlerden dolayı Siverek ilçe olduğu için istenen ve arzulanan yatırımlar yapılmamış, yüksek öğrenim kurumları açılmamış, önemli konularda bilgilenme ve bilinçlenme toplantıları (konferans, panel, sempozyum ve seminer) gibi toplantıların büyük bölümü illerde yapıldığından ilçeler ihmal edimlisi sonucunda vatandaşlarımız bilgilenmek ve bilinçlenmek konusunda önemli bir eksiklik his etmektedir.

            26/06/2006 tarihinde Internet üzerinde www.google.com sitesinden yapılan aramada;

            1-Türkiye?de düzenlenen panel sonuçları; 1.250.000 adet,

            2-Türkiye?de düzenlenen konferans sonuçları; 2.260.000 adet,

            3-Türkiye?de düzenlenen sempozyum sonuçları; 454.000 adet

            Hayretle bu sonuçlarla karşılaştık.

            Böyle bir etkinliği neden birkaç STK ile birlikte düzenlemeyelim? Bu etkinlikleri düzenleyenlerin bizden ne fazlası var? Başka bir deyişle bu etkinlikleri düzenleyenlerden bizin ne eksiğimiz var? Dedik ve böyle bir projeyi hazırlamaya karar verdik.

            Bu proje Siverek halkının bilgilenme ve bilinçlenme konusundaki  eksikliklerin giderilmesine önemli katsı sağlayacağına inanıyoruz.

            Bu arada bir  Sivil Toplum Kuruluşunun yalnız başına uygulayabileceği bu proje ilimizde ve kentimizde kolektif çalışma bilinci eksikliği nedeniyle bazı STK?ler ile iş birliği yaparak bu projenin uygulanması sonucunda Siverek halkının bilgilendirilip bilinçlenmesine katkı sunulurken, birlikte çalışmanın da en güzel örneğini vermek üzere hazırlanmıştır.

            Yularda açıklanan nedenlerden dolayı kentimiz, bölgemiz ve ülkemizin insanlarının gerek GAP projesi ve gerekse AB üyeliği konusunda detaylı bilgilere sahip olmadığı görüşünü taşımaktayız.

           Örneğin;

           1-GAP projesi bölgemizdeki 9 ilde uygulanmakta olmakla beraber bölgemizdeki, hatta ülkemizdeki insanların büyük bölümü bu projenin Atatürk barajı ile sulamadan ibaret olduğu görüşünü taşımaktadır.

         Oysa GAP İdaresi, Üniversiteler, çeşitli bakanlıklar, valilik ve bazı STK?ler  çok çeşitli etkinliklerle ve gezilerle GAP bölgesindeki potansiyeli yerli ve yabancı(holdinglere)  işadamlarına ve yabandı diplomatlara detaylı tanıtırken bölgede halkına tanıtma zahmetine katlanmadıkları ibretle görülmektedir.

        Devletin temel amacı bölgedeki bazı illeri cazibe merkezi yaparak büyük kentlere göçü önlemek olduğundan çevredeki il, ilçe ve köylerin sermaye beyin göçüne maruz kalarak geri kalmaları onları ilgilendirmemektedir.

        Bu tanıtım yapılmadığı için de bölgedeki sermaye ve toprak sahibi insanlarımız projenin farkında olmadığı için gerekli yatırımları yapmamakta, bu yatırımları yerli ve yabancı holdingler yapmaktadır.

        Sık, sık medyada GAP bölgesindeki illerde yapılan toplantılarla gelen yerli ve yabancı heyetlerin ziyaretleri ve verilen brifinglerden bahsedilmektedir.

       En son 26/06/2006 tarihli GAP Gündemi gazetemizin birinci sayfasında manşet altında  ?GAP, 15 yılda 1270 heyeti ağırladı? haberin kaynağı Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına aittir.

           İlgili kuruma bazı sorular sormamız gerekiyor:

           1-Bu heyetlerden kaç tanesini ilçelere götürdünüz?

           2-Bu heyetlerden kaç tanesi ilçelerde yatırım yaptı?

           3-Düzenlediğiniz bilimsel ve teknik etkinliklerden kaç tanesini ilçelerde düzenlediniz?

          4-Bilgilenmek ve bilinçlenmek için toplantı talebinde bulunan ilçelerde kaç tane toplantı yaptınız? Veya talepte bulunan ilçelere olumlu veya olumsuz cevabı verme zahmetine katlandınız mı?

          5-İl merkezlerini cazibe merkezi yaparak büyük bölgedeki insanların büyük şehirlere gitmek yerine bölgedeki illere gitmelerine çalışılmaktadır. Peki bunu yaparak bölgedeki köylerle ilçelerdeki kültürlü, sermaye sahibi nitelikli insanların il merkezlerine gitmelerine çalışılırken bu köylerle ilçelerin kan kaybetmesi doğru mu? Hani projenin amacı bölgenin her yerini her yönü ile birlikte kalkındırmaktı? Peki bu uygulama ile bu nasıl olacak?

         Bu ve benzer soruları çoğaltmak mümkündür.

         Sanırım bazı tarihi mekanları bulunan ilçelerin dışında hiçbir ilçeye kimseyi götürmedikleri gibi bir etkinlik düzenleme zahmetine de katlanmadıklarını açıklayacaklardır.

         Sonuç olarak; Holdingler bölgenin nimetlerinden fazlası ile yararlanırken bölge halkı onlara ancak hizmet ederek geçimini sağlayacak duruma düşürülmeye çalışılmaktadır.

        İL ve ilçelerdeki STK lerin görevi yanlışlara yasalar çerçevesinde engel olup dur demek olduğuna inanmaktayız.

         2-Ülkemizin AB üyeliğinin ülkemize ve insanlarımıza neler getireceği gibi neler götüreceği konusunda vatandaşlarımız detaylı bilgi sahibi olmadığını düşünüyoruz.

         AB sürecinde, uyum yasalarının yaşamımıza ne gibi yenilikler getirdiğini, kazanımlarımızın ve kayıplarımızın neler olacağını, AB ülkemizi üyeliğe alacak mı? Veya ülkemiz üye olmaktan vaz geçer mi? 

         AB sürecinde STK?lerin yeri, önemi ve fonksiyonları nedir? STK?leri ne gibi yenilik ve değişimler beklemektedir.

         Gibi sorulara vatandaşlarımızın yanıt bulması için bu projenin uygulanmasında fayda görmekteyiz.

          Hatta bu ve benzer projelerin halkın  bilgilenmesi ve bilinçlenmesi adına bütün ilçelerde de uygulanması gerekir diye düşünüyoruz.

           1.2.          PROJENİN AMACI

          Yularda açıklanan nedenlerden dolayı kentimiz, bölgemiz ve ülkemizin insanlarının gerek GAP projesi ve gerekse AB üyeliği konusunda detaylı bilgilere sahip olmalarından bu proje ile;

         1-Bölgemizde 1984 yılında uygulanmaya başlanan GAP projesinin ne olduğu, bölgeye ne gibi faydalar sağladığı, bölgedeki il veya ilçelerde ne gibi gelişmeler sağladığını ve ne gibi zararlar verdiğini, projenin son aşamasında yer alan Hilvan-Siverek ovalarının pompaj usulü ile sulamasının ne zaman gerçekleşeceğini Siverek kamu oyuna aktararak bilgilendirip bilinçlendirmek suretiyle bölgede meydana gelecek değişiklikler göz önüne alınarak yatırımlarını bu gelişmelere göre yönlendirmelerine katkı sunarak yerli ve yabancı holdinglerin bölgedeki kaynaklardan alacağı aslan payının bölgedeki iş adamalarımızın almalarını sağlamaya yöneliktir.

          2-1958 yılından günümüze bir tutku halini alan ve medeniyet projesi olarak tanıtılan AB üyeliği merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde müracaat edilerek gelen hükümetlerin önemli çalışmaları sonucunda 17 Aralık 2004 tarihinde ülkemizin üyelik görüşmeleri kabul edilmiştir.

          AB üyeliğinin ne kadar önemli olduğu, devletimizin ve vatandaşlarımızın yükümlükleri, ülkemize getireceği yenilikler, ülkemizin ve vatandaşlarımızın ödeyeceği faturalar, bu süreçte çıkarılan yasalar ve bundan sonraki zaman içerisinde çıkarılması gereken yasaların neler olacağı ve halkımıza ne gibi faydalar sağlayacağı konularında Sivereklileri bilgilendirip bilinçlendirmek.

           3-160 bin nüfuslu tarihi Siverek ilinde iki önemli ve anlamlı konularda düzenlenecek bilgilendirme ve bilinçlendirme paneli (mini sempozyum) il ve ilçemizdeki STK?lerin işbirliği içerisinde tertip ederek bir ilki ve örneği diğer STK?lere göstermiş olacaktır.

          Bu örnekle STK?lerin görevinin sadece kendi üyelerine hizmet etmek olmadığını, bulundukları kentteki bütün insanlara hizmetin asli görevleri olduğunu canlı örnekle göstermiş olacaklardır.

          Kentlerin gelişip kalkınması, işsizliği azalması, halkın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi, duyarlı ve girişimci STK yönetimleri ile olacağı görüş ve düşüncesini taşımaktayız.

 1.3.         PROJENİN HEDEF GRUPLARI

 ·         Siverek?te ve Hilvan?da ki Sivil Toplum Kuruluşları,

·          Halk,

·          Öğrenciler,

·         İş adamları ve çiftçiler,

 1.4.   PROJENİN HEDEFLERİ

              Projenin hedefleri arasında;

        Bölgemizde 1984 yılında uygulanmaya başlanan Güneydoğu Anadolu Projesi hakkında gerek bölgemiz ve gerekse Siverek halkı yeterli bilgi sahibi olmadığından bu proje ile uzmanlar düzeyinde düzenlenecek panel sonucunda Siverek halkı ile Sivil Toplum Kuruluşlarının GAP projesi ile bölgemizde meydana gelmiş ve gelecek gelişmeler hakkında bilgilenerek yatırımlarını meydana gelecek gelişmeler doğrultusunda yaparak yereli ve yabancı holdinglere uşaklık yapmamak.

 

       Ülkemizin 47 yıllık AB serüveninde üyelik görüşmelerinin başlaması nedeniyle bu süreçte ülkemizde, bölgemizde ve kentimizde meydana gelecek gelişim ve değişimlerin neler olacağı, vatandaşlara ve Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) düşen görev ve sorumluluklar ve bu süreçte STK lerin yeri ve önemi hakkında Siverek halkını ve Sivil Toplum Kuruluşlarının bilgilendirilmesinden oluşmaktadır.   

        Ülkede, bölgede, ilde ve kentimizde meydana gelecek gelişme ve değişmeler hakkında bilgisiz toplumlarla amaca ve hedefe ulaşmanın mümkün olmadığından, bilgilerle donatılan ve inananmış halkla istenen ve arzulanan hedefe ulaşmak çok daha kolay olacağına inanıyoruz.

 1.5.         PROJENİN TEMEL ETKİNLİKLERİ

           Projenin temel etkinlikleri arasında;

·         Entegre proje olan GAP projesinin; sulama, enerji, altyapı, sosyal, kültürel, tarım, hayvancılık, sanayi ve diğer konularda ki gelişmeler hakkında konunun uzmanlarından oluşan bir panelin düzenlenmesi.

·         1958 Ankara anlaşmasından başlayarak günümüzde üyelik görüşmelerinin başlamasına kadar gelen AB nedir? Ülkemize, bölgemize, ilimize ve kentimize ne gibi yenilikler getirecek? neler götürecek? Ne gibi değişimlerle karşılaşılacak? Bizden ne gibi fedakarlıklar istenecek? Bu süreçte STK lere ne gibi görevler düşmekte? STK lerin çalışma yöntemi nasıl olmalıdır? Ve STK lerin yeri ve önemi hakkında konunun uzmanları tarafından bir panelin düzenlenmesi.

        2. PROJENİN ORTAKLARI

          Projenin ortakları, SİVEREK?İ Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği, Siverek Kuyumcular Derneği, Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkanlıklarıdır.

 2.1.         ORTAKLARIN PROJEDEKİ ETKİNLİKLERİ

         Projede etkinlikler 1.5 maddesinde de belirtildiği üzere GAP projesi ile AB konularından oluşan iki bilgilendirme ve bilinçlendirme panellerinin düzenlenmesinden meydana gelmektedir.

       2.2. PROJENİN UYGULAMA EKİBİ

           Siverek?i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği, Siverek Kuyumcular Derneği, Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkalığı tarafından organize edilecektir.

·         Projedeki panellerin düzenlenmesinde Harran, Dicle ve Gaziantep Üniversiteleri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları ile uzman kurum ve kuruluşlardan ve uzman kişilerden yardım talep edilecektir.

 
           2.3. TOPLAM PROJE SÜRESİ

            Projenin toplam süresi 1 (bir) gündür.

           2.4. PROJENİN ADI VE UYGULAMA YERİ

           Projenin adı; GAP PROJESİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YERİ VE ÖNEMİ?projesi olup uygulanma alanı SİVEREK kent merkezini kapsamaktadır.

            2.5. ETKİNLİKLERİN YERİ VE ZAMANLAMASI

             Etkinliklerin yeri Siverek Endüstri Meslek Lisesi salonu olup alternatif olarak ta Siverek Sanayi ve Ticaret Odası Salonudur.

             Tarih olarak okulların açılmış olması ve havaların serinlemiş olması düşüncesiyle 17 veya 23 Eylül 2006 Cumartesi günü olması düşünülmektedir.    

              Ancak tarih konusu ortaklarla ve uzmanlarla birlikte kararlaştırılabilir.      

           3. PROJENİN HEDEF GRUPLAR ÜZERİNDEKİ BEKLENEN ETKİSİ

              Projenin uygulanması sonucunda GAP projesinin kimilerine göre dünyada 4. kimilerine göre de 7. bölgesel kalkınma planı olduğu, sadece sulama ve enerjiden ibaret olmadığı, entegre bir proje olduğu, projenin uygulama aşaması ve bitiş tarihi konularında bilgilendirilen vatandaşlarımız yatırım projelerini bu bilgiler ışığında yönlendirebileceği düşünülmektedir.

            Ayrıca merhum Turgut Özal?ın başbakanlığı döneminde başlayan AB üyeliği müracaatı sonucunda hız kazanan ve üyelik görüşmelerine kadar gelen süreç ve meydana gelecek gelişim ve değişimlere hazırlıklı olmak ve uyum sağlamak görüş ve düşüncesiyle halkın ve STK lerin bilgilenmesi ve bilinçlenmesi sonucunda projenin halka mal edilmesi bakımından önemli ve anlamlı sonuçlar vereceğine inanıyoruz.

              3.1.  İZLEME VE DEĞERLENDİRME

             Etkinliklere katılım yoğunluğu, katılımcıların görüşleri ve toplantı sırasında yapılacak anketler sonucunda ortaklar tarafından değerlendirme yapılarak kamuoyuna açıklanacaktır.

           3.2. YAYINLAR VE DİĞER PROJE ÜRÜNLERİ

           


ÜRÜNLERİN ÇEŞİDİ

01

Afiş

02

Kokart

03

Pankart

04

Katılımcılara plaket

05

Uzmanların yol gideri

06

Davetiye

07

Kamera çekimi

08

Fotoğraf çekimi

09

Misafir ağırlama

10

Web sitelerinde yayınlan

11

Yerel medya da yayınlan

12

Ses düzeni ve saire

        4. PROJENİN BÜTÇESİ VE PAYLAŞIM

                 Projenin sahibi Siverek?i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği, Siverek Kuyumcular Derneği, Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Şanlıurfa Kuyumcular Odası tarafından karşılanacak veya sponsor desteğini alınarak bütçe oluşturulacaktır.

                 GİDERLER:

 


 

YTL

01

Afiş  Ebada göre (40X60)

 

500,00

02

Kokart

 

150,00

03

Pankart

 

250,00

04

Katılımcılara plaket

 

250,00

05

Uzmanların yol gideri

 

200,00

06

Davetiye ve giderleri

 

300,00

07

Misafir ağırlama

 

500,00

08

Unutulan giderler

 

 

 

TOPLAM

2,150,00

          1-Afişler bilbordlar için hazırlandığında maliyet çok yüksek olur. Ancak duvar ve camlara yapıştırılan küçük boy afiş olarak bütçeye ilave edilmiştir.

         2-Kamera ve fotoğraf çekimleri ortak derneklerimiz tarafından çekilecektir.

         3-Salonda ses düzeni yetersiz ise ses düzeni ayrıca bulunacaktır.

         4-Web siteleri ile yerel ve ulusal medyada yayınlanması için ortak derneklerimiz özel çalışma yapacaklardır.

         5-Bütçenin diğer giderleri Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Kuyumcular Odası tarafından karşılanmalıdır.

 

GELİRLER:

01

Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

1,075,00

02

Şanlıurfa Kuyumcular Odası Başkanlığı

1,075,00

 

                  TOPLAM

2,150,00

         Sponsor bulunduğunda, sponsorlara plaketler verileceği gibi afişlerde ve salondaki pankartta firma ve şirketlerin ismi yazılarak kamuoyuna duyurulacaktır. Ayrıca mahalli gazete ve web sitelerinin haberlerinde yer alması için çaba sarf edilecektir.

 GİDERİN ÇEŞİDİ

GELİRLER

2,050,00

GİDERLER

2,050,00

GELİR /GİDER FARKI ( - )

-

GELİR / GİDER FARKI ( + )

-

 5. SONUÇ

 ·         Bu projenin uygulanması ile bölgemizde uygulanan GAP projesi hakkında ve AB ve bu süreçte Sivil Toplum Kuruluşlarının yeri, önemi ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konularında Siverek halkı ile Sivil Toplum Kuruluşlarımız (STK) ayrıntılı bilgiye sahip olacaklar.

·          Bu proje ile ilk olarak kentimizdeki 2 dernek ile ildeki 2 odamızın işbirliği yaparak halkımızın bilgilenmesi konusunda bir etkinlik düzenlenmiş ve diğer STK lere de önemli bir örnek vermiş olacaklardır.

·         Bu projenin uygulanması sonucunda  Siverek?i Vilayet Yapma derneği, Siverek Kuyumcular Derneği, Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Şanlıurfa Kuyumcular Odası halka inmiş olacak ve önemli bir bilgilenme ve bilinçlenme hizmeti yaparak olması gereken birer STK olarak görevini yapmış olacaklardır.

·         Ayrıca tarihi Siverek kentinde pek ismi duyulmadığı için halk tarafından da pek bilinmeyen Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Şanlıurfa Kuyumcular Odası Siverek halkına tanıştırılmış, önemli ve anlamlı bir sosyal hizmet Siverek kamuoyuna sunulmuş olacaktır.

           5 madde ve 9 sayfadan oluşan  projemizi ortak STK lerin takdirlerine sunar uygulanmasında Siverek halkı ve ortak STK lerimiz büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. 28 HAZİRAN 2006

                                                                                 

 

 

                                                                Koçali AYMAZ

                            Siverek?i Vilayet Yapma ve kalkındırma Derneği Başkanı

                             Ve Şanlıurfa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

                                                            Siverek Temsilcisi

 


']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();