EKONOMİ

A-TARIM:


        Toplam arazi varlığı 4.317.000 olup, SİVEREK? te tarıma elverişli arazi 2.286.000 dekar, sulu tarım yapılan arazi 300.000 dekar, susuz tarım arazisi 1.986.000 dekardır.

Ekime elverişli arazinin çokluğu, son yıllarda tarlalarda taş toplanması ile arazinin büyümesi, tarımda makineleşmenin gelişmesi, gübre kullanımı gibi gelişmeler karşısında ürünlerde büyük oranda artış olmuştur.


GAP projesinin sulamasından bu güne kadar yararlanamadığımız gibi toprak tahlillerinin yapılmamasından ileri gelen büyük kayıplar nedeniyle istenen ve arzulanan gelişme sağlanamamıştır.


Sulu tarımdaki ciddi gelişmeler çiftçilerimizin Atatürk baraj gölünden, Hacı Hıdır barajından ve bazı göletlerden faydalanmalarının yanında vurdukları artezyen kuyularına dinamo koymak suretiyle olmuştur.


Çiftçilerimizin tamamen kendi imkanlarını kullanmaları sonucunda meydana gelen gelişmeler olup devletin ciddi bir katkısı olmamıştır.


Devletin katkısı olduğunda tarım dışı 1.200.000 dekar arazinin önemli bölümünün tarıma kazandırılabileceği gibi gerek sulu tarımda ve gerekse kuru tarımda daha büyük üretim artışının olmaması için hiçbir sebep görülmemektedir.B- HAYVANCILIK:


Tarımdan sonra kentimizin en önemli gelir kaynağı hayvancılıktır.İklim ve arazi her türlü hayvancılığın gelişmesine elverişlidir. Ne var ki mera besiciliği henüz en yaygın hayvancılık türüdür.
        Son yıllarda yol, elektrik ve telefon hizmetlerindeki gelişmeler sonucunda modern ahır besiciliğin önem kazanmasına sebep olmuş, fenni yem ve veteriner ilaçlarının tüketiminde büyük artışların olmasıyla beraber istenen ve arzulanan seviyeye gelememiştir.


 Siverek hayvancılık konusunda ülkemizin en önemli kentler arasında yer alan ve her gün hayvan pazarının açık olduğu ender kentlerden birisi olup iç pazara ve dış devletlere her gün canlı hayvan ihraç etmektedir.Nüfusun %40? ına yakın insanın ekmek yediği hayvancılık sektörü Siyasi iktidarların yanlış politikaları sonucunda  hayvancılık gerilemiş, bir çok üretici ve  büyük zararlar sonucunda üretimi bırakmış, bir çok tüccar da zararlar sonucunda canlı hayvan ticaretini bırakarak  işsizler kervanına katılmışlardır.

 


C-BAĞ ve BAHÇECİLİK:


Kentin çevresinde bağcılık büyük gelir getiren unsurlardan biri iken son yıllarda ihmal edilmiştir. Hastalıklardan dolayı verim düşmüş, yerini mercimek ekimine bırakmıştır.

Kentin büyümesi nedeniyle bağlar arsa haline getirilerek yerini yapılaşmaya bırakmıştır. İhtiyarlayan ve hastalanan bağlar sökülmüş yerine yenileri ekilmediğinden bağcılık gerilemiştir. 2001 yılı verilerine göre 2050 dekar arazide bağcılık yapılmaktadır.


Bahçecilik Siverek? in kuzeyinde Fırat kenarında, Karacadağ bucağında ve kentin batısında sulu tarımın yapıldığı yerlerde gün geçtikçe artmaktadır. 2001 yılı verilerine göre sebze ve meyve üretimi 28.800 dekar arazide yapılmaktadır.D-TİCARET:


Siverek; Diyarbakır- Şanlıurfa ile Gaziantep karayolu üzerinde kurulmuş tarihi ipek yolunda önemli bir merkezdir.


Kentimizde yetişen hububat, bakliyat, canlı hayvan ile ürünlerinin ilke içine ve ülke dışına ihraç edilerek, büyük oranda ticari gelir elde edilmektedir.E- SANAYİ:Kentimizin önemli potansiyeline karşın sanayileşme ?YOK? denecek kadar azdır. Alt yapı eksikliği, tarım ve hayvancılığın yeterince modernleşmemesi, sermaye ile nitelikli insanların ülkenin başka kentlerine göçü, sosyal yapıdaki çarpıklık (Aşiretçilik) ve kan davaları gibi önemli faktörler nedeniyle meydana gelen güven bunalımı, sanayileşmenin önünde en önemli engellerdir.


Kentimizde en eski sanayi tesisi Süt Fabrikası olup özelleştirilme nedeniyle kapalıdır.


Teneke Sanayi verimli işletilemediğinden kapatılmış, makinaları Gazianteplilere kiraya verilmiş, Gaziantep? te makinalarla üretim yapılmaktadır.


Çırçır ve presse fabrikası faal durumdadır.


1991 yılında inşaatına başlanan Un fabrikası ancak bu yıl faaliyete başlayacaktır.


Karacadağ Memba suları tesisi TİKVEŞLİ gurubu tarafından işletilmektedir.


Kentimizde 100 işyerine sahip Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi küçük imalat, tamir ve bakım gibi faaliyetlerle hizmet vermektedir.

İki adet Mermer Fabrikası, 2 adet küp şeker imalat tesisleri ve 10 adet soğuk hava deposu faaliyetini sürdürmektedir.


1988 yılında Diyarbakır karayolunun 13. Km sinde 2750 dönüm üzerinde çalışmaları başlatılan günümüze kadar bürokratik işlemleri bitirilemeyen SİVEREK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ? nin proje ve inşaatına halen başlanamamıştır. 2002 yılı yatırım programına alınması gerekmektedir.

 

ÜRETİM YAPAN FİRMA LİSTESİ:

FİRMANIN ADI

FAALİYET KONUSU VE KAPASİTESİ

1-Siverek Teneke San. Ve Tic. İth.İh. A.Ş.

5 kğ.lık Teneke kutu +=316.800 Ad/Yıl

10.kğ.lık    ?        ?     +=316.800 Ad/Yıl

17.kğ.lık    ?         ?    +=316.800 Ad/Yıl

2-Ceylan Tarım Mak. San. Ve Tic. Ltd.Şti.

4 Teker Romork imalatı. 4Tekerli 2 Dingilli Romork imalatı=225 Ton.


3-Karaburç Çırçık ve Presse San. Ve Tic. Ltd. Şti.

L Pamuk= 2.520 Ton/Yıl

Çiğit      = 4.680  Ton/Yıl

4-Bucaklar Çırçır Prese San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Presli pamuk ve çırçır

L Pamuk = 1.680 Ton/Yıl

Çiğit        = 2.880 Ton/Yıl

5-Çelebi Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

Buğday unu imalatı.

Un      =28.800 Ton/Yıl

Kepek = 7.200 Ton/Yıl

6-Yafa Plastik İnş. Gıda. Nak. Gübre Tekstil. Makine San. Tic. Ltd. Şti.

PVC Boru üretimi.

PVC Boru =1.020 Ton/Yıl veya

?          ?    = 408.000 Metre/Yıl

Bibollu Mermer Tarım Tesisat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Mermer kesme .

1000 Ton/Yıl