NÜFUS

         İlçemiz Şanlıurfa İlinin nüfusu en yoğun olan İlçesidir. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu toplam 217.088'dir.Bu nüfusun 122.453?ü İlçe merkezinde 94.635'i köylerde yaşamaktadır. Dolayısıyla nüfusun % 66.36'sı şehirde % 30.21'i köylerde yaşamaktadır. Kilometre kareye 50 kişi düşmektedir.


     
         Tarımın makineleşmesi ile birlikte köyden kent'e kent'ten de İlçe dışına göç olmaktadır. Böyle olmakla birlikte nüfus sayımları gerçek nüfusu yansıtmamaktadır. Çünkü nüfus sayımlarının yapıldığı dönemlerde büyük bir nüfus mevsimlik iş için Çukurova,Karadeniz ve Eğe bölgesine çalışmaya gitmektedir.          İlçemiz nüfusunun %80'i tarım,hayvancılık ve mevsimlik işlerde çalışarak geçimini yapmaktadır. %10'u esnaf %5'i serbest meslek erbabı ve memur %5'i de boşta gezmektedir.