Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Açılması İçin Çalışmalarımız

05.02.2015 00:40

     BU DİLEKÇE MİLLETVEKİLİ ADAYLARINA VE BAKAN FARUK ÇELİK'E DE VERİLDİ

 SİVEREK'İ VİLAYET YAPMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

                                                               S İ V E R E K                    


ZATA MAHSUSTUR

 


SAYI   : (63.004.067) -2011 /     


                                                                       
KONU: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurulması.                                                          SİVEREK

 

BAŞBAKANLIK MAKAMINA SUNULMAK ÜZERE
KAYMAKAMLIK MAKAMINA

     SİVEREK
           

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun ( SHÇEK ) mevzuatlarına göre ilçelerde ''Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'' ile ''Toplum Merkezleri'' kurulabilmektedir.


Bu çerçevede yaptığımız araştırmada 24 ilçede SOSYAL HİZMETLER Müdürlüğü kurulduğunu tespit ettik. Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün kurulduğu ilçeler ile Siverek'e ait verilerin karşılaştırıldığı tablolar Ek: 1'de ilişikte sunulmuştur.


Araştırma listeleri incelendiğinde;

1-       2010 merkez nüfusu itibariyle Siverek'in Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlükleri kurulan 24 ilçenin 16 tanesinden büyük olduğu.

 


2-       2010 toplam (köyleriyle birlikte) nüfusu itibariyle Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlükleri kurulan 24 ilçenin 19 tanesinden büyük olduğu,

 


3-      Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlükleri kurulan 24 ilçenin yüz ölçümü itibariyle incelendiğinde Siverek'in bu 24 ilçenin tamamından hatta bu ilçelerin bağlı olduğu illerin 5'i dışında bütün illerin yüz ölçümünden büyük olduğu, görülecektir.Siverek'e ait detaylı veriler Ek: 3'te Tablo: 1 ve Tablo: 2 olarak ilişikte sunulmuştur. Tablolar incelendiğinde Siverek?in, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurulan birçok ilçeden her yönüyle büyük olduğu görülecektir. Siverek gibi büyük bir kente böyle bir müdürlüğün kurulmaması büyük bir eksiklik ve büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz.Sosyal Hizmetler konusunda kentimizde büyük sorunların yaşandığı herkes tarafından bilinmektedir. Kentimizde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurulması halinde bu konudaki eksikliklerin giderilmesi çok daha kolay olacak ve sorunlar daha hızlı çözülecektir.


İlçelerde TOPLUM MERKEZLERİ'nin kurulması konusu


            Yine bazı ilçelerde ve illerin birçok mahallelerinde çeşitli adlar altında TOPLUM MERKEZLERİ kurulduğuna ilişkin CHÇEK web sitesinden alınan Ek:4'te görülmektedir.
          


        Nüfus yönünden 38 il merkezinden, yüz ölçümü yönünden 5 il merkezi hariç bütün il merkezlerinden büyük olan; ekonomik refah seviyesi, eğitim durumu gibi verileri Türkiye ortalamasının altında; göç, doğum oranı gibi oranların ise Türkiye ortalamasının üstünde olan Siverek'te bir TOPLUM MERKEZİ'nin açılması ise bir gerekliliktir.  

Ek:5, Siverek Belediye Meclisinin Siverek'te Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Toplum Merkezi?nin kurulması işle ilgili tavsiye kararı,


Ek: 6, Şanlıurfa İl Genel Meclisinin Siverek'te Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Toplum Merkezi?nin kurulması ile ilgili tavsiye kararı,

lişikte sunulmuştur.  

          


  Biz aşağıda adı, soyadı ve unvanı bulunan Siverek'teki STK, mahalle ve köy Muhtarları olarak Sosyal Hizmetler konusunda önemli sorunlarımızın olması ve bu sorunların çözümü noktasında kentimiz SİVEREK'te SOSYAL HİZMETLER Müdürlüğü ve TOPLUM MERKEZİ'nin acilen kurulması için gerekenin yapılmasını arz ve talep ederiz. 17.04.2011

Saygılarımızla.EKLER:

EK 1: SOSYAL HİZMETLER İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO

EK 2 :  SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ

EK 3 : SOSYAL HİZMETLER KURULABİLMESİ İÇİN SİVEREK'İN POTANSİYELİ

EK 4 : TOPLUM MERKEZLERİ LİSTESİ

EK 5 : Siverek Belediyesi Meclisi tavsiye kararı.

Ek 6 : Şanlıurfa İl Genel Meclisi tavsiye kararı.İLETİŞİM VE TANITIM:
E-mail adresimiz: siverekili22@mynet.com ve siverekili@hotmail.com 

Derneğimizin web sitesi: www.siverekili.org

Kişisel Web Site: www.sivereksevdasi.com


ADRES: Siverek'i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği Camii Kebir Mah. Prof. Dr. Nedim Çobanoğlu Cad. Kızılay İş Hanı Zemin Kat No:5 Siverek
TLF: 0414 553 2560


TELEFAKS: 0414 553 2560


 GSM: 0543 563 3147

yorum ekle

Yorum Yaz

Diğer Haberler

 • SİVEREKLİ KARDEŞLERİME VA...

  Yaşım 72 olup bu ömrümün 34 yılını kentimin sorunlarının çözümüne ayırdım. Kimin ne kadar yaşayacağı bilinemediği gibi benimde bilmemem mümk...

 • SİVEREK SORUNLARI VALİ BE...

    ŞANLIURFA VALİSİSAYIN ABDULLAH ERİN’E SUNULMAK ÜZERE KAYMAKAMLIK MAKAMINA   Sayın Valimiz;  Tarihte birçok med...

 • SAYIN;...

                            &nbs...

 • İL İDARESİ, BÜYÜKŞEHİR BA...

  İL İDARESİ YETKİLİLERİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  BAZI BAKANLIKLARIN İLGİSİZLİĞİ KONUSUNDA HAZIRLADIĞIM METNİ TAKORAN KÜLTÜR VE DOĞA FESTİVA...

 • FIRAT’IN GİZEMLİ VADİSİ: ...

  FIRAT’IN GİZEMLİ VADİSİ: TAKORAN  16 Mart 2018 tarihinde Coğrafya Bölümü ve GAP Coğrafya Klübü ortaklaşa Frat’ın Gizemli Vadisi: Takoran’a...

 • URFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYES...

  URFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVEREK'E NE YAPTI? VEYA NE YAPMADI?             URFA BÜYÜKŞEHİR SİVEREK AÇISIND...

 • SAHİ SORUN NE? NEDEN GELİ...

  SAHİ SORUN NE? NEDEN GELİŞEMİYORUZ? NEDEN ÇAĞDAŞ KENTLERLE ARAMIZDA UÇURUM VAR?Yaşım 70 ve 32 yılımı kadim kentimiz Siverek'in modern kentler sevi...

 • SUK LİSESİ'NİN SAYIN...

  SUK LİSESİ'NİN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI VE SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI SAYIN ŞERAFETTİN ÇELİK İLE YAPILA...